A település jogszabályai a www.njt.hu oldalon megtalálhatók.

Adó

14/2015. (XI. 27.) a helyi adókról

16/2015. (XII. 18.) a helyi adókról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról


Anyakönyv, népesség

7/2017. (V.31.) a hivatali helyiségen-, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról


Egészségügy

13/2016. (VI.18.) az egészségügyi alapellátási körzetekről


Építésügy

Gara Község Településrendezési Terve
Szabályozási terv - belterület
Szabályozási terv - külterület
Településszerkezeti terv
12/2011. (VII.18.) a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben)
6/2017. (IV.28.) a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól
13/2017. (X.31) Gara Község településképének védelméről
Gara Településképi Arculati Kézikönyve


Gazdálkodás, vagyon

1/2014. (II.12.) az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

2/2014. (II.12.) a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról

21/2013. (XII.20.) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről

7/2013. (IV.30.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról (egységes szerkezetben)

5/2017. (IV.28.) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

3/2017. (II.23.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

5/2018. (V.26.) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

3/2018. (II.23.) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben)

4/2019. (II.28.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

4/2020. (II.28.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

6/2020. (VII.10.)  az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2021. (III.3.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

8/2021. (V.30.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

4/2022. (II.28.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

5/2023. (II.28.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2/2024. (II.26). az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

7/2022. (V.30.) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

8/2023. (V.30.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról


Helyi zászló és címer

6/1998. (VIII. 19.) Gara község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről (egységes szerkezetben)


Képviselő-testület

12/2014. (X.28.) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben)

4/2006. (II.17.) a közterület használatáról és a közterület használat díjáról (egységes szerkezetben)

6/2023. (III.31.) a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

7/2016. (III.18.)  a "Gara díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről

2/2016. (II.12.) a Garai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokrólKörnyezetvédelem

11/2007. (VII. 19.) A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rend-jéről, a település tisztaságáról (egységes szerkezetben)

7/2023. (V.30) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról)

16/2016. (IX.30.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről

18/2016. (XI. 29.) A talajterhelési díjról

9/2017. (IX.29.) az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

7/2018. (IX.30.) a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról

15/2017. (XI.30.) az önkormányzati környezetvédelmi alapról

11/2023. (IX.28.) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről


Közművelődés

11/2020. (IX.25.) a helyi közművelődési feladatok ellátásról


Szociális, gyámügyi feladatok

23/2008. (XII. 18.) A szociálisan rászorulók részére biztosított személyes gondos-kodást nyújtó ellátásokról

12/2015. (IX.30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (egységes rendeletben)

22/2011.(XII.20.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról (egységes szerkezetben)

1/2015. (II. 27.) A helyi szociális ellátásokról


Köztemető

10/2023. (IX.28.) a köztemetőról


Önkormányzati rendeletek:
Letölthető Microsoft Word formátumban
Copyright © 2009 Gara község információs lapja