Copyright © 2009 Gara község információs lapja
Közérdekű adatok:
1.    SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Név: Gara Községi Önkormányzat

Székhelye: 6522 Gara, Kossuth L. u. 62.

Elérhetőségei:
postacím: 6522 Gara, Kossuth L. u. 62.
telefonszám: 79/ 456-322
telefax száma. 79/456-322
e-mail: titkarsag@gara.hu
honlap: www.gara.hu

Adószám: 15336677-2-03
KSH szám: 15336677-8411-321-03
KSH kód: 31848
Törzsszám: 336675

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 7:30-12:00 délután az ügyfélfogadás szünetel
Kedd: 7:30-12:00 12:30-16:00
Szerda: 7:30-12:00 délután az ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök: délelőtt az ügyfélfogadás szünetel 13:00-16:00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

II. A szervezeti struktúra

Polgármester: Faa Béla Róbert

Alpolgármester: Putterer Antal

Jegyző: Hódosné dr. Süke Amália


III. A szerv vezetői
III.1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával:

Gara Községi Önkormányzat: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.

Tisztségviselők:

Faa Béla Róbert polgármester
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
E-mail: polgármester@gara.hu

Putterer Antal alpolgármester
putterera@gmail.com

Önkormányzati képviselők:

Antal Krisztián képviselő
Kertész Donát képviselő
Kertész Ferenc képviselő
Szabó Károly képviselő
Szabó Tibor képviselő

Bizottságok:

Pénzügyi, Szociális, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság:

Szabó Tibor elnök
Szabó Károly képviselő
Antal Krisztián képviselő
Tóth Zsolt nem képviselő
Kovácsné Poszpisl Hajnalka nem képviselő

Településfejlesztési, Köznevelési, Nemzetiségi ügyek, Kulturális és Sport Bizottság:

Kertész Ferenc elnök
Kertész Donát képviselő
Jakab István nem képviselő


III.2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Gara Községi Önkormányzat
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.

Polgármester:
FAA BÉLA RÓBERT
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
E-mail: polgármester@gara.hu

Alpolgármester:
PUTTERER ANTAL
e-mail: putterera@gmail.com


Jegyző:
HÓDOSNÉ DR. SÜKE AMÁLIA
telefonszám, faxszám: 79/456-322
székhely, postacím: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
e-mail: jegyzo @gara.hu
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő 
más közfeladatot ellátó szerv
  
1. GARAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL:
Elérhetőségei:
Postacím:         6522 Gara, Kossuth L. u. 62.
telefon:        (+36) 79/ 456-073
e-mail:         titkarsag@gara.hu
KRID azonosító:     436003326


Szerv vezetője:  

HÓDOSNÉ DR. SÜKE AMÁLIA jegyző
telefonszám, faxszám: 79/456-322
székhely, postacím: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
e-mail: jegyzo @gara.hu


Tisztségviselők:
Kertészné Molnár Anna vezető-főtanácsos
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
Garai Közös Önkormányzati Hivatal
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
titkarsag@gara.hu

Jankó Judit Anett vezető-tanácsos
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
Garai Közös Önkormányzati Hivatal
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
janko.judit@gara.hu

Engertné Salamon Andrea főmunkatárs
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
Garai Közös Önkormányzati Hivatal
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
engertne.andi@gara.hu

Száraz Magdolna Piroska előadó
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
Garai Közös Önkormányzati Hivatal
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
ado@gara.hu

Antal Anita tanácsos
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
Garai Közös Önkormányzati Hivatal
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
penzugy@gara.hu; gazdalkodas@gara.hu

Vinkovics Vivien előadó
Gara Községi Önkormányzat
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
Garai Közös Önkormányzati Hivatal
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
vinkovics.vivien@gara.hu; gazdalkodas@gara.hu

Olajos Tünde tanácsos
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
Garai Közös Önkormányzati Hivatal
6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
olajos.tunde@gara.hu; gazdalkodas@gara.hu

 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő 
más közfeladatot ellátó szerv

2. GARAI NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
köznevelési intézmény (óvoda-bölcsőde)
Székhelye: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82.
Postacíme: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82.
Vezető: Kajtár Anikó intézményvezető
Telefonszám: 79/456-238
e-mail: garaovi@gmail.com
honlap: www.gara.hu
adószáma: 15832424-2-03
törzsszám: 832429
OM azonosító szám: 202191
Ügyfélfogadás rendje: Munkanapokon 6.00-16.00


1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok: Nincs ilyen közalapítvány

1.5. Lapok
I. Lapok
I.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: Garai Híradó

I. 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkeszthetőségének és kiadójának neve 
és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím):
Kiadója: Gara Községi Önkormányzat
Székhely, postacím: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
E-mail: polgármester@gara.hu

I.3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve:
Felelős szerkesztő: Faa Béla Róbert polgármester

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

I.1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek 
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes
neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus 
levélcím), honlapjának címe a honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének
biztosításával:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.
Telefon: 76/513-713
Telefax: 76/998-346
honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

I.2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek 
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának 
vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,
postacíme), ügyfélfogadás rendje:
Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 226.
Telefon: 76/513-713
Telefax: 76/998-346
honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
Ügyfélfogadási idő: A hét minden munkanapján munkaidőben

1.7. Költségvetési szervek
I.7.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a
költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye a jogszabály, az alapító határozat, az
alapító okirat, működési engedély közvetlen elérésének biztosításával:

1.    Garai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
Postacíme: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 86.
Telefonszám: 79/456-073
elektronikus levélcím: titkarsag@gara.hu
Alapító okirat száma:
Jegyző: Hódosné dr. Süke Amália

2.    Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82.
Postacíme: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82.
Telefonszám: 79/456-238
elektronikus levélcím: garaovi@gmail.com
Alapító okirat száma: GNOB/1/2015.
Intézményvezető Kajtár Anikó

I.7.2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége a honlap közvetlen elérésének
biztosításával a www.gara.hu weboldalon.


2.    TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

I. A szerv alaptevékenységére, feladat és hatásköre

I.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával:
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendelt szervek feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény
 • Az államháztartási és az önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
 • 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartamára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
 • 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról


I.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven:
A helyi önkormányzat nem országos illetékességű szerv, nem fővárosi és megyei kormányhivatal

I.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

II.1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése a közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként csoportosítva:

 • Termőföld hirdetmény ügyek
   Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 • Talált tárgyakkal kapcsolatos tevékenység
   Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 • Méhtartás bejelentése
   Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 • Lakcím fiktívvé nyilvánítása
   Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 • Hatósági igazolások, hatósági bizonyítványok kiállítása
   Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 • Hagyaték
   Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 • Ebösszeírás
   Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 • Birtokvédelem
   Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 • Bejelentés köteles és telepengedély köteles ipari tevékenységek
   Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 • Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységek
Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

 • Szálláshely-szolgáltatási ügyek
   Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője


Termőföld hirdetmény ügyek:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (Gara község közigazgatási területe)
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: illetékmentes.
II. 5. államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím Garai Közös Önkormányzati Hivatalnál Kertészné Molnár Anna ügyintézőnél (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.) ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámokon lehet Kertészné Molnár Anna ügyintézőnél
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani: www.kormany.hu
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával:  www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
 • Mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi. CXXII. törvény
 • Az elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és haszonbérleti
 • szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet.
 • A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény.
 • Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi szerződés és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. évi (XII.12.) Korm. rendelet 
 • 2016. évi CL. törvény


Talált tárgyakkal kapcsolatos tevékenység:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Gara község közigazgatási területén talált tárgyak
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
- személyazonosításra alkalmas irat
- lakcímkártya
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: Az eljárás díj és illetékmentes.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Talált tárgyakat magánszemélyek, rendőrség és más szervek szolgáltatnak be hivatalunkhoz. A találó köteles a talált dolgot a találástól számított 8 napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának átadni, vagy az önkormányzathoz beszolgáltatni. A talált tárgyak átadásáról hatóságunknál jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a találó adatait, a talált tárgy pontos leírását, esetleges azonosítói számát, valamint a találás körülményeit.
Amennyiben a talált dolog a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozik, illetve közterületen találták, a jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül, hogy a találó a dolog tulajdonjogára
igényt tart-e. A talált dolog átvételére való jogosultságot minden alkalommal megvizsgáljuk. A találó a részére kiadott dolog tulajdonjogát abban az esetben szerzi meg, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a dolgot tulajdonosa visszakaphassa, és a tulajdonos a találástól számított 1 éven belül nem jelentkezett.
A közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati, vagy más épületben, helyiségben, továbbá
közforgalmú, közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. Ebben az esetben, ha a jogosult 3 hónap alatt nem jelentkezik, hatóságunk a tárgyat értékesítheti. A romlandósága miatt vagy más okból el nem tartható dolog értékesítéséről, selejtezéséről a beszolgáltatást követően haladéktalanul gondoskodunk. A talált lőfegyvert, lőszert és robbanóanyagot a rendőrségnek kell beszolgáltatni.
II. 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala ( 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő. A megtalálónak az önkormányzatnál a találástól számított 8 napon belül kell jelentkeznie.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája: Nincs formanyomtatvány
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
"    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi. V. törvény 5:54. §.
"    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Méhtartás:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: A méhek tartási helye.
II. 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: "Méh bejelentőlap", "Méh kijelentőlap" nyomtatvány.
II. 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: A bejelentés illetékmentes.
II. 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
II. 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím Garai Közös Önkormányzati Hivatalnál Kertészné Molnár Anna ügyintézőnél (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási időben ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámokon lehet Kertészné Molnár Anna ügyintézőnél.
II. 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő A méhtartást minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni. Ezen túl a méhek kiszállítását (vándoroltatást) a kiszállítást megelőző 72 órán belül, a beszállítást annak megtörténtét követő 72 órán belül be kell jelenteni.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
"Méh bejelentőlap", "Méh kijelentőlap"
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával www.gara.hu időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az
ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető
jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
 • 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
 • 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Lakcím fiktívvé nyilvánítása:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Gara község közigazgatási területe
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
személyazonosító okmány, lakcímkártya, kitöltött kérelem nyomtatvány
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:
Az eljárás illetékmentes
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Az ingatlan tulajdonosának, illetve haszonélvezőjének kérelmére a lakcím fiktívvé nyilvánítására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a lakásba bejelentett személy elköltözött az ingatlanból és az új lakcímének bejelentését három munkanapon belül nem teljesítette. Ellenkező bizonyításig a szállásadó (tulajdonos, illetve haszonélvező) írásbeli nyilatkozata igazolja, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós. A jegyző megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.
II. 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatal (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.) ügyfélfogadási idő (hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző Száraz Magdolna Piroska. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikusan.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
A kérelem elbírálása 60 napon belül történik.
A döntés elleni fellebbezésre 15 nap áll rendelkezésre.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
Kérelem a lakcím fiktívvé nyilvánításához.
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény


Hatósági igazolás, hatósági bizonyítvány:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
A hatósági igazolás, a hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság illetékes, amelynek:
a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
b) területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
c) nyilvántartása az adatot tartalmazza.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: - személyazonosításra alkalmas irat, - lakcímkártya, - személyes nyilatkozat, - hivatal nyilvántartása
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: Általános tételű eljárási illetéket (3.000,-Ft értékű illetékbélyeg ) kell leróni, kivéve a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. A hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy kinek és milyen bizonyítékok alapján adták ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát -az ellenkező bizonyításáig- mindenki köteles elfogadni. A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.
Leggyakrabban előforduló hatósági bizonyítvány: tanulmányok folytatásához közös háztartásban élők hatósági bizonyítványa.
A hatóság - jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala ( 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Száraz Magdolna Piroska Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikusan.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználása célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan. Amennyiben a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, a kiállító hatóság a hatósági bizonyítványt kijavítja, visszavonja vagy módosítja.
II. 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája: Nincs
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával:  www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Hagyaték:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti jegyző jogosult eljárni.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: -halotti anyakönyvi kivonat, -a várhatóan öröklésre jogosultak adatai (név, születési hely, születési idő, foglalkozás, pontos lakcím, az elhunythoz való rokoni viszony megjelölése), -ingatlan vagyon esetén az ingatlanra vonatkozó adatok: helyrajzi szám, vagy pontos cím, -gépjármű, utánfutó, vízi jármű esetében forgalmi engedély (hitel esetén a hitelszerződés), -takarékbetétkönyv, takaréklevél, gépkocsi nyereménybetétkönyv, kincstárjegy, stb., -kárpótlási jegyek (amennyiben még nem használták fel), -lakossági folyószámla-, devizaszámla-, értékpapírszámla, egyéb számla estében utolsó
számlakivonat vagy számlaszám, -ki nem fizetett utolsó havi nyugellátás esetén utolsó havi nyugdíjszelvény, -ki nem fizetett járandóság (táppénz, munkabér stb.) esetén igazolás, -amennyiben az elhunyt gazdasági társaság tagja volt és üzletrésszel, vagyoni betéttel rendelkezett, úgy igazolás arról, hogy a társaságban mekkora vagyoni résszel rendelkezett (társasági szerződés, cégkivonat), -ha az elhunyt lakásszövetkezeti tag volt, az őt megillető lakáshasználati jog igazolására szolgáló irat, -szerzői-, találmányi jogdíjakat igazoló irat, -termelőszövetkezet használatában lévő földingatlan esetén a termelőszövetkezettől igazolás vagy a földhivataltól részaránylap, -végrendelet, öröklési-, tartási-, életjáradéki szerződés esetén annak fénymásolata,  -hagyatéki terheket igazoló iratok (egyéb hitelezői igények),
-ha az örökhagyó halálakor közjegyző,ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő, gyám vagy gondnok volt, e tevékenységével kapcsolatos vagyontárgyakról, iratokról készített kimutatás/jegyzék, -életbiztosítási szerződés, halálesetre szóló balesetbiztosítási szerződés.
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: Az eljárás illetékmentes.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző
- a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,
- a halottvizsgálati bizonyítvány hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy
- olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik,
az örökhagyó haláláról értesül.
Ha az eljárás bejelentés alapján indul, a bejelentésben elő kell adni azokat az adatokat, amelyek a bejelentőnek a hagyatéki eljárás megindításához fűződő jogi érdekét valószínűsítik, valamint azokat, amelyek a hagyatéki eljárás lefolytatására való joghatóság (különösen az örökhagyó szokásos tartózkodási helye) és illetékesség megállapításához szükségesek. A bejelentéshez csatolni kell a joghatóság és az illetékesség megállapításához szükséges adatokat alátámasztó, valamint a bejelentés szerinti örökhagyó halálának tényét igazoló okiratokat, vagy elő kell adni és valószínűsíteni kell azokat a körülményeket, amelyek miatt ezeknek az okiratoknak a csatolása elháríthatatlan akadályba ütközik.
Ha a leltár felvételére nem kerül sor, mivel az örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn a hagyatéki leltározás feltételei, az eljárást a jegyző megszünteti.
A közjegyző a hagyatéki leltárt az érkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja és - ha az indokolt -
bejelenti, hogy kizárási ok miatt nem járhat el,
intézkedik az iratok illetékességi okból történő áttételéről,
saját hatáskörben, illetve a jegyző megkeresésével intézkedik a hiányos leltár kiegészítése érdekében, vagy
megszünteti a hagyatéki eljárást.
Az eljárás várható költségei:
- a közjegyzőt a közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály szerint megillető munkadíj és költségtérítés (közjegyzői díjazás),
- az ügygondnok eljárásának külön jogszabályban meghatározott díja és költségtérítése (gondnoki díjazás),
- a biztosítási intézkedés elrendelésével és foganatosításával kapcsolatban felmerült, külön jogszabályban meghatározott költség (biztosítási intézkedés költsége), valamint
- a külföldi hatósághoz intézett megkereséssel összefüggésben felmerült költség.
A hagyatéki eljárásban - ideértve a közjegyző határozata ellen előterjesztett fellebbezés elbírálása iránti bírósági eljárást is - nincs helye költségmentességnek és költségfeljegyzési jognak.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala ( 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Engertné Salamon Andrea.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
Nincs.
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával
 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény


Ebösszeírás:
IIAz államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Gara község közigazgatási területén tartott ebek.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
Eb oltási bizonyítványa, mely az ebösszeíráskor szolgáltatandó adatokat tartalmazza.
"Bejelentőlap ebösszeíráshoz" formanyomtatvány
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: A bejelentés illetékmentes.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
A települési önkormányzatok - ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Az összeírás önbevallásos módszerrel történt. Az ebösszeíró adatlapot ebenként szükséges kiállítani.
Fontos tudni, hogy az ebtulajdonosok (ebtartók) az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, pl. szaporulatot írásban jelezni.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala ( 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Kertészné Molnár Anna
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Folyamatos.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt
formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával
A honlapon közzétett "Bejelentőlap ebösszeíráshoz" formanyomtatvány.
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérhetőségének biztosításával:
 • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény


Birtokvédelem:
II.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: A birtoksértő magatartás megvalósulásának helye.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: - személyazonosító okmány, -lakcímkártya
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: 3.000.- Ft eljárási illeték
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
A kérelmet a birtokos nyújthatja be. A Polgári Törvénykönyv rendelkezése szerint birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja, továbbá az is, akitől a dolog jogalap nélkül időlegesen más személy tényleges hatalmába került.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), aláírását, annak a félnek a nevét, lakcímét (székhelyét), akivel szemben a birtokvédelmet kéri (ellenérdekű fél), az eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, a cselekmény leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyét (azaz a jegyző illetékességét megalapozó adatokat), a birtoksértés időpontjára történő utalást, a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.
A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat (fénykép, okirat, vázrajz). Amennyiben a kérelemben foglaltak tárgyalás (felek együttes meghallgatása) szemle (ingatlan helyszín megszemlélése) vagy tanúk meghallgatása útján bizonyíthatóak, - úgy a fent írtakra tekintettel - már a kérelemben indokolt indítványozni, hogy a jegyző tartson tárgyalást, szemlét.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala ( 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Hódosné dr. Süke Amália. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikusan.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
Az illeték lerovásával benyújtott kérelmet a birtoksértéstől számított egy éven belül lehet benyújtani. A döntés elleni fellebbezésre 15 nap áll rendelkezésre.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája: Nincs
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
 • A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
 • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Új Ptk.)
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Bejelentés-köteles és telepengedély-köteles ipari tevékenységek:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint illetékes a telep fekvése szerinti település jegyzője.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentést az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a Kormányrendelet 3. mellékletében meghatározottak szerinti tartalommal kell benyújtani, csatolni kell a bejelentéshez a nem a kérelmező tulajdonában lévő telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó okiratot a tulajdoni lap kivételével; haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot.
Telepengedély kiadása iránti kérelmet a Kormányrendelet 4. mellékletében meghatározott tartalmú kérelmet kell benyújtani.
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:
A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés illetéke: 3.000.-Ft,
módosítása, megszüntetése illetékmentes.
Telepengedély kiadása iránti eljárások esetében fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak:
Általános igazgatási szolgáltatási díj 5.000.-Ft az önkormányzat részére, illetve szükség szerint szakhatóságoknak fizetendő igazságszolgáltatási díjak.
Telepengedélyezési, módosítási ügyben hozott határozat elleni fellebbezés illetéke: 5.000.-Ft.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
Bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentése ügymenet:
A bejelentés-köteles ipari tevékenységek felsorolását a Kormányrendelet 1. melléklet tartalmazza. Csatolni kell a bejelentéshez pl. a bérleti szerződést, amennyiben nem a kérelmező tulajdonát képezi a telep.
Bejelentés-köteles ipari tevékenység adataiban történő változás: A bejelentés-köteles ipari
tevékenység adataiban történő változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni az ipari
tevékenység végzője, mely alapján az adatváltozás a nyilvántartásba bejegyzésre kerül. Az adatváltozás bejelentése illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes.
A bejelentés-köteles ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni. A megszüntetés bejelentése illeték és igazgatási
szolgáltatási díjmentes.
Telepengedély kiadása iránti eljárás: A kérelmet a Kormányrendelet 4. mellékletében meghatározott tartalommal kell benyújtani.
Mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását, valamint nem saját
tulajdonú telep estében a használat jogosultságának igazolását, és környezetvédelmi tervdokumentációt.
Telepengedély adataiban történő változás: A változás bejelentésére nincs formanyomtatvány,
illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentesen tehető meg. Az ipari tevékenység végzője a
változást haladéktalanul köteles bejelenteni.
Telepengedély alapján végezhető tevékenység megszüntetése: A megszüntetés bejelentésére
nincs formanyomtatvány, illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentesen tehető meg. A megszűnést haladéktalanul be kell jelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a telepengedélyt.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala ( 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Hódosné dr. Süke Amália. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az irat kizárólag elektronikusan nyújtható be.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
A bejelentés-köteles ipari tevékenység a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható. A fellebbezésre nyitva álló határidő az ipari tevékenység megtiltásáról, a telepengedély kiadása iránti kérelem elutasításáról szóló határozat átvételét követő naptól számított 15 napon belül.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt
formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 3., 4. mellékletében meghatározott tartalmú nyomtatvány.
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
Az ügyfajtákra vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérhetősége: www.gara.hu
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
Az ügyfajtához kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
 • 27/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.


Bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet /továbbiakban: Kormányrendelet/ 2. § a) pontja szerint a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a 6. § (1), (2) és (4)-(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (1) és (5) bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője az illetékes, e rendelet 2. § b) pontja értelmében az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3. § (1) és (5)-(8) bekezdése, 5. § (5) bekezdése, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 6. § (5) bekezdése, 6/G. § a) és b) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője az illetékes.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentést a Kormányrendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott tartalmú nyomtatványon kell benyújtani, csatolni kell a bejelentéshez a nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlethelyiség, terület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot /pl. bérleti szerződést/ a tulajdoni lap kivételével, haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársa hozzájárulását igazoló okiratot.
-Működési engedély iránti kérelmet a Kormányrendelet 1. melléklet B) pontjában meghatározott tartalmú nyomtatványon kell benyújtani, csatolni kell a bejelentéshez a nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlethelyiség, terület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot /pl. bérleti szerződést/ a tulajdoni lap kivételével, haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársa hozzájárulását igazoló okiratot.
-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történő változást, bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszűnését, működési engedély adataiban történő változást, működési engedéllyel folytatott tevékenység megszűnését 8 napon belül be kell jelenteni.
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:
-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés illetéke
3.000.-Ft, módosítása, megszüntetése illetékmentes.
-Működési engedély iránti kérelem, módosítás iránti kérelem, megszűnés: illetékmentes.
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentés, módosítása, megszűnése esetén másodfokú eljárás nincs.
Működési engedélyezési, módosítási ügyekben hozott határozat elleni fellebbezés illetékmentes.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése ügymenet:
A fentiekben részletezve, továbbá amennyiben a kereskedő üzlethelyiségben folytatja a kereskedelmi tevékenységet, szükséges hozni a nyomtatványboltban beszerezhető Vásárlók Könyvét.
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történő változás: A bejelentés-köteles
kereskedelmi tevékenység adataiban történő változást haladéktalanul, nyitva tartási idő változást az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a kereskedő.
-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése: A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetését 8 napon be kell jelenteni.
-Működési engedélykiadása iránti eljárás: A kérelem illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes. A kérelem beérkezését követően megkeresésre kerül a termékkörtől függően a szakhatóság (szakhatóságok).
-Működési engedély adataiban történő változás: A kérelem illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes. A kereskedő a változást haladéktalanul, nyitva tartási idő változást az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni.
-Működési engedéllyel üzemeltetett üzlet megszűnése: Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala ( 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ) ügyfélfogadási idő ( hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Hódosné dr. Süke Amália. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az iratok elektronikusan nyújthatóak be.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
- Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység a bejelentés napjával megkezdhető.
-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történő változás: A
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban történő változást haladéktalanul, nyitva
tartási idő változást az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a kereskedő.
-Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése: A bejelentés-köteles
kereskedelmi tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni, a megszüntetés napja a kereskedő által megjelölt nap, ha ez 8 napon túli, akkor a megszűnés bejelentésének napja.
-Működési engedély kiadása iránti eljárás: Az ügyintézési határidő a kérelemnek az
eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő: 60 nap.
-Működési engedély adataiban történő változás: A kereskedő a változást haladéktalanul, nyitva tartási idő változást az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni.
-Működési engedéllyel üzemeltetett üzlet megszűnése: Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt.
Fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet /továbbiakban: Kormányrendelet/ 1. melléklet A, illetve  B pontjában meghatározott tartamú nyomtatvány.
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával::
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről, a
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény


Szálláshely-szolgáltatási ügyek:
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: A szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételének területi hatálya Gara község közigazgatási területére terjed ki.
II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételére, illetve a már nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó adatokban történt változásokra vonatkozó bejelentést, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.29.) Kormányrendelet 6. §-ában meghatározott, valamint a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet 14/A. §-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyomtatványon kell benyújtani.
Üzleti célú szálláshely esetén a bejelentéshez csatolni kell:
a) a nem kérelmező tulajdonában lévő szálláshely használatának jogcímére vonatkozó
igazoló okiratot, vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével;
b) haszonélvezet esetén - ha nem a tulajdonos, vagy haszonélvező a szálláshely-szolgáltató
- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
c) közös tulajdonban álló szálláshely esetén, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
Nem üzleti célú szálláshely esetén a bejelentéshez csatolni kell:
a) azt az okiratot, mely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult;
b) a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot;
c) a szálláshely minősítését;
d) az alaptevékenység végzésére jogosító okiratot.
II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos
eljárás 3.000,- Ft illetékköteles, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. A már nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változások, valamint a tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes.
II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A tevékenység megkezdéséről, szóló bejelentést (amennyiben az megfelel a jogszabályi követelményeknek) a hatóság nyilvántartásba veszi, arról igazolást ad ki.
A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző a
jogszabályban foglalt jogkövetkezményeket állapít meg, szankciókat alkalmaz.
II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló cím nyitvatartási idő: Garai Közös Önkormányzati Hivatala (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.) ügyfélfogadási idő (hétfő, kedd, szerda: 08.00-12.00, kedd 13.00-16.00, csütörtök: 13.00-16.00) Érdeklődni személyesen, levélben és a 79/456-322-es telefonszámon lehet, ügyintéző: Kertészné Molnár Anna. Kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az iratok elektronikusan nyújthatóak be.
II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító
irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:
A szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai alapján az ügyintézési
határidő a bejelentésnek az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő megérkezését
követő napon kezdődik. A tevékenység a bejelentést követően megkezdhető.
Az üzleti célú szálláshely-szolgáltatásnál az nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett
változást haladéktalanul, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést követő 8 napon
belül be kell jelenteni.
A nem üzleti célú szálláshely-szolgáltatásnál a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást 8 napon belül be kell jelenteni.
A tevékenység megszüntetését a szolgáltatónak kell kérelmeznie.
II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája a formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával:
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételére, illetve a már
nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó adatokban történt változásokra
vonatkozó bejelentést, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 29.) Kormányrendelet 6. §-ában meghatározott, valamint a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet 14/A. §-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyomtatványon kell benyújtani
II.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával: www.gara.hu, időpontfoglalás: 79/456-322.
II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával:
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 29.) Kormányrendelet.
 • A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Kormányrendelet.


III. Döntéshozatal, ülések

III.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje:
Gara Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes) szerkezetben

III.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím):
Gara Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes) szerkezetben

III.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:
Gara Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes) szerkezetben

III.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám):
Gara Község Önkormányzata Képviselő-testület ülésének helye: 6522 Gara, Kossuth L. u. 62.

III.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával: Jegyzőkönyvek

III.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága:

III.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje:
A nyilvános testületi ülés bárki által szabadon látogatható.

III.8. A testületi szerv üléseinek napirendje ülésenkénti bontásban:

III.9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával:

III.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények


IV. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

IV.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása a döntések elérhetőségének biztosításával:

IV.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) a döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával:
IV.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza döntésenkénti bontásban:

IV.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok (A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján):
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény hatálya Gara Község Önkormányzatára nem terjed ki.

IV.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota koncepciónkénti, illetve Jogszabálytervezetenkénti bontásban:
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény hatálya Gara Község Önkormányzatára nem terjed ki.


V. Pályázatok

V.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk a kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával:

VI. Hirdetmények

VI.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

VII. Közérdekű adatok igénylése

VII.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) értelmében a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Az adatszolgáltatás a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon és határidőn belül tesz eleget.
Ha a közérdekűadat-igénylés tárgyát tekintve nem a hivatal az adatkezelő, és az adatkezelő kiléte nem állapítható meg, a közérdekűadat-igénylő a közérdekűadat-igénylés teljesíthetetlenségéről írásban tájékoztatásra kerül.
Ha a közérdekűadat-igénylés nem egyértelmű, vagy ha a közérdekűadat-igénylés jogszerűsége kétséges, a kérelem érdemi vizsgálata előtt felhívás kibocsátása történik a közérdekűadat-igénylés pontosítására. A pontosításra irányuló felhívásban figyelmeztetve van a közérdekűadat-igénylő, hogy ha nem ad választ, az Info tv. 29. § (1b) bekezdése alapján a közérdekűadat-igénylés teljesítésére a Garai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) nem köteles, és ez nem minősül a közérdekűadat-igénylés teljesítése megtagadásának.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum vagy dokumentumrész a közérdekűadat-igénylő által bármely okból meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a hivatal gondoskodik a közérdekűadat-igénylés teljesítése során kiadásra kerülő iratmásolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéről.
VII.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Garai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

VII.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával:
Székhely, postacím: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
Telefonszám, faxszám: 79/456-322
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@gara.hu

VII.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
Hódosné dr. Süke Amália jegyző

VII.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

VII.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

VII.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Nincs ilyen

VIII. Közzétételi listák

VIII.1 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista a közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhető tételével:
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió Ft-ot meghaladó teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje és a kifizetés időpontja 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 6. melléklet 13. sor.

XII. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
I.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:

EL-1651/015/2019 ikt. számú Állami Számvevőszék ellenőrzése

Gara Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kincstári utóellenőrzése

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
II. 1. Az állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai:

Az ellenőrzés még folyamatban van.

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

III. 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai (időrendben):
Az ellenőrzés folyamatos. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján készített intézkedési terv megállapításai folyamatosan alkalmazásra kerülnek a gazdálkodás működése során.


3.    GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

1.    A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései:

4/2019. (II.28.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet

4/2020. (II.28.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet

6/2021. (III.3.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet


2.     A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetési beszámolói:

7/2019. (V.30.) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2020. (VII.10.) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

8/2021. (V.30) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

3.2.    A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtái és mértéke összesítve3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok:3.4. Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Szerződések listája (xlsx file)

3.5. Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):

 • Nincs ilyen adat

3.6. Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei:

 • Nincs ilyen

3.7. EU-s fejlesztések, szerződések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


3.8. Közbeszerzés
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)