Copyright © 2009 Gara község információs lapja
Díszpolgári címek átadása

Képviselő-testületünk az elmúlt esztendőben úgy döntött, hogy községünk elismert személyiségeit, akik sokat tettek településünkért és életükből, munkásságukból, évtizedeket áldoztak a lakosság szolgálatára, díszpolgári címmel tünteti ki. Ebből a célból megalkottuk a Gara Díszpolgára cím alapításáról és emlékplakett adományozásáról szóló rendeletünket.
Gara Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a
73/2012.(VI. 9.) Kt. sz. határozat alapján Dr. Takács Imre nyugalmazott körzeti orvos részére,
74/2012. (VI. 9.) Kt. sz. határozat alapján Dr. Tálas László nyugalmazott állatorvos részére,
75/ 2012.(VI. 9.) Kt. sz. határozat alapján Dr. Ulicsák András nyugalmazott állatorvos részére
Díszpolgári címet adományoz.

76/2012. (VI. 9.) Kt. sz. határozata alapján Dr. Gulyás József körzeti orvos részére Posztumusz Díszpolgári címet adományoz.
A címek átadására 2012. június 9.-én került sor a Községháza tanácskozó termében ünnepi testületi ülés keretében, mellyen a kitüntetetteken kívül rokonok és ismerősök is részt vettek.

GARA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRAI 2013. ÉVBEN


2013. június 8-án Gara Község Önkormányzatának Képviselő Testülete "Gara
Díszpolgára" címet adományozott:
Nagy József /posztumusz/
Nagy Imre
Tóth József
tanár urak részére a község érdekében végzett több évtizedes szakmai -és közösségi munkájuk elismeréseként.

Gara Község Díszpolgárai 2014. évben

„Gara Község Díszpolgára" cím és emlékplakett annak a magyar vagy külföldi polgárnak adományozható, aki Gara község és lakossága érdekében kiemelkedően hasznos munkásságával maradandót alkotott a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a kulturális, a közszolgálat, sport vagy a társadalmi élet bármely területén, és tevékenységével, életpályájával, jelentős áldozatvállalásával elősegítette Gara község fejlődését, növelte jó hírét, tekintélyét. A helyi rendelet alapján a díszpolgári cím az arra érdemes személynek halála után is adományozható.
2014. június 7. napján Gara Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gara Díszpolgára” címet adományozott:
Molnár Márton,
Heffner Jánosné, Kovács Irma /posztumusz/,
Takács László /posztumusz/
részére közösségi munkájuk elismeréseként.
Irma néni és Laci bácsi a kultúra területén, Marci bácsi a sportéletben tevékenykedett sok éven át mind a fiatalok, mind a felnőtt lakosság javára, melyet ezúton is köszönünk, és tiszteletünket fejezzük ki.
Faa Béla
  polgármester
Gara Község Díszpolgárai 2015. évben

Gara Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 12. napján „Gara Díszpolgára” címet adományozott:
a garai születésű Kricskovics Antal koreográfusnak tisztelete jeléül a több évtizedes munkásságáért, Gara község jó hírének, tekintélyének elősegítéséért, Teljes munkásságának egyik koronája a „Garai Bunyevác Lakodalmas” című videofilm összeállítása volt, amelyet Garán, garaiakkal forgattak 1994-ben.
a garai születésű Heffner János nyugalmazott kántornak tisztelete jeléül a több évtizedes kulturális, egyházi munkásságáért, aki 62 éven keresztül szolgálta községünket, három nyelven (magyar, német, horvát) végezte a szertartásokat. Jelentős szerepe volt a garai és a königsbrunni egyházközségek évtizedes jó kapcsolatának kiépítésében, mely komoly anyagi támogatást biztosított templomunknak, valamint a kálvária felújítását is lehetővé tette.
A Képviselő-testület és a magam nevében gratulálok a kitüntetetteknek és további jó egészséget kívánok nekik.

Faa Béla
polgármester
GARA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRAI 2019. ÉVBEN


Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 8. napján ünnepi testületi ülés keretében ötödik alkalommal mondott köszönetet azoknak a személyeknek, akik Gara község és lakossága érdekében kiemelkedő munkásságukkal maradandót alkottak, tevékenységükkel, életpályájukkal, jelentős áldozatvállalással elősegítették Gara község fejlődését, növelték jó hírét, tekintélyét.

Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a több évtizedes példamutató munkásságáért, Gara község jó hírének, tekintélyének elősegítéséért, kiemelten a sportélet terén kifejtett tevékenységére "Gara díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2016. (III.18.) önkormányzati rendelet
- 52/2019. (V.27.) Kt. sz. határozata értelmében "Gara Díszpolgára 2019." címet adományozott Dunai Antal részére
- 53/2019. (V.27.) Kt. sz. határozata értelmében "Gara Díszpolgára 2019." címet adományozott dr. Dunai János részére, valamint 
- 55/2019. (V.27.) Kt. sz. határozata értelmében posztumusz "Gara Díszpolgára 2019." címet adományozott dr. Páncsics Miklós részére.