Pályázatok

Copyright © 2009 Gara község információs lapja


Feltöltve: 2020. november 3.


A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.31.


Garán a TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00052 azonosítószámú "Települési csapadékvíz hálózat fejlesztése - II. Ütem" című pályázat keretében a Kossuth Lajos utca, Bunyevác utca, Páncsics Miklós utca, Hunyadi utca valamint a Dózsa György utca és az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszer belvízelvezetése valósult meg összesen 1710 méteren a kapcsolódó vízjogi engedélyes tervek, műszaki leírás, kiviteli tervek és vízjogi engedély alapján.
A projekt célja a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, várhatóan bekövetkező környezeti káresemények csökkentése valamint a fejlesztéssel érintett utcákban található ingatlanvagyon védelme.
Fontosnak tartjuk a vizek helybentartásának fontosságára való figyelemfelhívást, ennek érdekében gyakorlati megoldásokat mutatunk be, valamint a megvalósított infrastruktúrát megőrizzük.
A kivitelezés 2022. december 5-én kezdődött és 2023. novemberében fejeződött be.