Copyright © 2009 Gara község információs lapja
A projekt honlap megnyitásához kattintson a fenti képre
ALÁÍRÁSRA  KERÜLT  A  TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS


Tisztelettel tájékoztatom az olvasókat, hogy a mai napon, azaz 2012.02.22.-én aláírásra került a szennyvízberuházás konkrét megvalósítását biztosító Támogatási Szerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró "Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, és a Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás között.

A Támogatási szerződés értelmében  a Megvalósítási Munkák  elszámolható nettó összköltsége 3.296.689.690 Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió- hatszázkilencven forint, amelyből a támogatás mértéke 82,612800 %, de maximum 2.723.487.660 Ft, azaz kettőmilliárd-hétszázhuszonhárommilliónégyszányolcvanhétezer-hatszázhatvan forint.
A támogatás összegének 85 %-a az Európai Unió Kohéziós Alapjából, 15 %-a pedig a Magyarország központi költségvetéséből származik.

A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012. 02. 20

A projekt megvalósulásának időpontja: 2014. 09. 01
Erre az időpontra minden rendszernek meg kell épülnie, le kell folytatni a próbaüzemet, az esetleges  hibákat ki kell javítani, a számlák benyújtásra, és teljesítésre kerültek.

A Támogatási Szerződés aláírásával megnyílt a lehetőség a közbeszerzési eljárások megindítására, a közreműködők, a kivitelezők kiválasztására.
Az ajánlati felhívásokat március -április hónapban  tudjuk megjelentetni.
A szerződéskötésekre várhatóan augusztus hónapban kerül sor. Ezt követően kezdődhetnek a konkrét kivitelezési munkák.

Nagybaracska 2012. 02.22

                                                                                                   Király Sándor
                                                                                                         elnök

Nyílt levél a
vízközmű társulás szervezéséről

Tapasztalatok Garán

2010. január közepén kezdődött el a vízközmű társulat szervezése, a szándéknyilatkozatok kitöltése, aláírása Garán.
Az általam felmért területen több mint kilencven százalékos készenlét kapcsán írom le a felmérés során felmerült kérdéseket, problémákat, és tapasztalatokat. Előre bocsátom, hogy az eddigi eredmény szerint, ha a még nem nyilatkozókat nemleges válaszadónak tekintem, akkor az eredmény: a lakosság, illetve az ingatlan tulajdonosok 81% igent mondott a szennyvíz vezeték bekötésére, 19% pedig nem, illetve még nem nyilatkozott.

Tapasztalatom szerint van ingatlantulajdonos, aki nem nyit ajtót a szervezőnek (még, ha biztosan tudható, hogy otthon van akkor sem). Van olyan tulajdonos, ahol már a vad házőrző kutyák is nyitogató havernak tekintenek, és nem ugatnak meg, de a gazdi nem jön elő a házból. A postaládába dobott értesítő, és időpontkérő cédulákra sem reagálnak. Ezeket nemleges válaszadóknak tekintettem. Az elutasítók, vagyis a nemmel válaszolók többségét egyáltalán nem érdekli a szennyvízzel kapcsolatos tájékoztatás, nincs kérdésük, és a döntésük várható következménye sem érdekli őket.


Felmerülő gyakori kérdések, és válaszok


1. kérdés
Van szennyvízaknám, nemrég épült, miért csatlakozzak?

Szennyvízaknám nekem is van, sőt minden fürdőszobás ház udvarán van valamilyen szennyvízgyűjtő, csak nem biztos, hogy a környezetvédelmi előírásoknak megfelel. Ha a környezetvédelmi hatóság ad nekem műbizonylatot arról, hogy a házi szennyvíztisztítóm megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, akkor valóban nincs szükség a bekötésre. A vizsgálat nem ingyenes, és ha a házi szennyvízkezelésem nem megfelelő, akkor nem tudok kibújni a környezetterhelési díj megfizetése alól. (nem tudok arról, hogy a faluban lenne olyan háromaknás ülepítő rendszer, ami a biztos sikert garantálná egy ilyen vizsgálaton).

2. kérdés
Akik később csatlakoznak, kevesebbet fizetnek, mint mi?

A társulatnak védenie kell azok érdekeit, akik a rendszer felépítéséhez hozzájárultak. Akik ma elindítják a megépítést a befizetett pénzük mellé kb. 300 ezer forint, támogatást kapnak az Európai Uniótól, így az együttes összegből épül a rendszer. Akik később, a készenlét után akarnak rácsatlakozni nyilván egyénileg nem fognak uniós támogatást kapni, tehát számukra a bekötés 350-400 e. ft.ba
fog kerülni. Mondhatom, hogy az utólagos csatlakozás költsége csak az utcai vezeték kiásásából, és némi anyagköltségből áll, ám ez nem ilyen egyszerű, mert ahogy kezdtem, védeni kell a társulatalapítók érdekeit, másrészt a megtakarítás különbözetét a rendszer karbantartására és fejlesztésére lehet, és kell fordítani, tehát kár abban bízni, hogy a későbbi csatlakozás olcsóbb lesz 100 e. ft. nál, ez az összeg a már előbb említett 350-400 e. ft. körül fog alakulni.

3. kérdés
El akarom adni a házat, miért csatlakozzak?

Mert ma a befizetett pénzedet beépítheted az eladási árba, azt még a vevő le fogja nyelni, és ha megkaptad az eladási árat, a fizetési hátralékodat egy összegben rendezni tudod. Ha nem kötöd be a rendszerbe az ingatlant, akkor a vevőnek a már említett támogatás nélküli árat kell fizetnie, amit nem fog vállalni, inkább olyan házat keres, ami be van kötve, hogy ne legyen ebből plusz problémája. Tehát az egyébként is nehéz házeladást az elutasítással még nehezebbé teszed. A fenti meggondolásból, még az üresen álló építési telek bekötése is megfontolandó, akár a tulajdonos akar ráépíteni, akár, ha eladásra szánja a telket, a bekötésből előnye származik. Mivel a szennyvízköltség alapja a felhasznált vízmennyiség, a használaton kívüli időszakban ez nem jelent többletköltséget.

4. kérdés
Öregek, betegek vagyunk, miért kell ezt vállalnunk?

Igen, igaz az, hogy egy idős beteg ember ebben a kérdésben nehezen tud dönteni, hiszen, ahogyan mondják, kevés az esélyük arra, hogy ennek az épülő rendszernek hosszú távú haszonélvezői lehetnek. (Isten adja, hogy ne legyen igaz) Meg kell beszélni a gyerekekkel, akkor is, ha rossz érzés, és kellemetlen egy ilyen beszélgetés, mi legyen a házzal énutánam. Mert akár használják, akár eladják, az ő terhük lesz a közös döntés, vagy a döntés következménye.

5. kérdés
Nem tudom előre, hogy, hogyan tudom fizetni, bizonytalan a helyzetem, mit tegyek?

Válaszd a legkönnyebb fizetési lehetőséget, és ha stabilnak látod a helyzetedet, változtathatsz a rövidebb fizetési módra, ha a 100 hónap soknak tűnik, és közben javul a háztartás anyagi helyzete.

6. kérdés
Mi lesz akkor, ha nem csatlakozom?

A közösség érdekei, és a környezet kötelező védelme alóli felelősség elől nem lehet elzárkózni. Környezetterhelési díjat kell fizetned, és ehhez hozzá kell adnod a szennyvízkezeléssel kapcsolatos költségeidet, (szippantás, szállítás, szennyvízkezelés) Nem valószínű, hogy bírság nélkül meg lehet úszni azt, ha valaki az utcai csapadékvíz elvezető árokba vezeti a házban keletkező szennyvizet. Nem elfogadható az, hogy amíg az egyik ingatlantulajdonos áldozatot vállal a környezet védelme érdekében, addig a szomszédja némi túlzással körbelocsolja a házát szennyvízzel.

7. kérdés
Pottyantós vécénk van, és nincs fürdőszobánk, akkor mi van?

A tábori vécé és a mosóteknő nem ad felmentést a környezetterhelési díj megfizetése alól, ez nem a gázai övezet. Ott az elkövetkező száz évben még valószínű, hogy nem lesz sem szemétszállítás, sem szennyvízkezelés, mert a kóbor kutyák sokasága megoldja az utcára dobált szemét kezelését az egyéb darabos szennyel együtt. Itt nálunk azonban a befogadott vezetékes víz alapján feltételezhetően szennyvíz is keletkezik, azt pedig az épülő tisztítóra kellene bízni, nem a kóbor kutyákra.

8. kérdés
Miért most kell ezt megépíteni?

Volt olyan időszak, amikor az Unió a pályázó településnek 100%-os támogatást adott, a telektulajdonosoknak csak a ház rákötése volt a költsége. Ez az idő elmúlt, erről a vonatról lemaradtunk, mert nem mozdultunk rá. Ez a vonat, ami most itt áll előttünk 100 e. forintért a miénk. Ha nem szállunk fel ez is elmegy nélkülünk. A következő esetében még drágább lesz a jegy, mert egyre több lesz a jelentkező a támogatásra. A környékbeli településeken, akik nem nyertek elegendő támogatást 250-350 e. forint a lakossági hozzájárulás összege. Minél tovább halogatjuk, annál többe fog kerülni, elkerülni azonban nem lehet.

9. kérdés
Van, ahol elkezdték, és elakadt az egész!

Mindig vannak akadékoskodó emberek. Emlékezzetek a döglött bütykös hattyúra, milyen fesztivált csaptak a temetéséből. Hivatalosan megőrültek a madár inflenzától való félelem miatt, pedig a madarak régebben is, most is, és a jövőben is elhullnak, ha megvénülnek, vagy megbetegszenek, csak senki nem vizsgálta az elhullott madarak egészségi állapotát. Egyébként sem lehet megállítani semmilyen vírust sem a tyúkok kiirtásával, mert a verebek továbbrepülnek, sőt azok védettek, nem lehet lemészárolni őket. Ebben több volt az üzlet, mint az emberek életéért való aggodalom. Lehet hosszantartó bírósági eljárásokkal akadályozni egy ilyen beruházás megépülését, hová vezessük a megtisztított vizet, csak az a kérdés, hogy kit védünk, a lakosságot, vagy a saját érdekeinket. Egy bizonyos, az Uniós támogatást el lehet veszíteni egy hosszantartó pereskedéssel, mert Brüsszelben nem vár senki arra, hogy mi kellőképpen elszórakoztassuk a nagyérdemű közönséget, és egyszer valamikor el tudjuk dönteni, mit akarunk. A lakosság pénzét senki nem lopta el, csak éppen nem lehet felhasználni addig, amíg el nem kezdik az építkezést. Csak a támogatás veszhet el, de az még nagyobb baj, mert sokkal többe fog kerülni a lakosságnak a megvalósítás. Ha minden meghiúsul, akkor az eddig erre a célra elköltött pénz ki van dobva az ablakon.

10. kérdés
Mi van, ha ellopják a pénzt?

Ha te ennyire félsz, és nem bízol senkiben a rémhírek miatt, akkor válaszd a befizetésre a legkisebb összeget. Kevesebbet veszíthetsz. Erre a kérdésre nincs jobb válasz.

11. kérdés
Én nem tudom a kerítésen belül megcsinálni a bekötést, nem értek hozzá!

Ha a "mesterek" látják, hogy beindult az építkezés, sokan jönnek majd, hogy felvállalják a munkát. Legyenek óvatosak a választásban, nehogy segítőkész brigádok átverjék a gazdát, vagy túl sokat számoljanak. Legjobb, ha családon belül megoldódik a munka, és nem kell idegenre bízni.


                                                                                               Szűcs János

TÁJÉKOZTATÓ

A csatornázással kapcsolatosan minden egyedi kérésre
tájékoztatást nyújt a szennyvízberuházás kivitelezőjének,
a Pannon Nívó Zrt. projektvezetője Tompai Attila
a Garai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében
2014. július 15. napjától
minden kedden délelőtt 9-11 óráig és csütörtök délután 14-16 óráig.


                       Faa Béla sk
                                     polgármester


TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy községünkben megkezdődött a szennyvízcsatorna építéséhez kapcsolódóan a házi bekötések felmérése. A felmérést Palló József és Janotka Gábor  urak vezetésével végzik. Mindkettőjüknek a jegyző és a polgármester által aláírt megbízólevele van.
Kérem, hogy akkor is engedjék be Őket, ha a bekötést mással, vagy saját maguk akarják kivitelezni, mert tervet akkor is kell készíteni a bekötéshez. Másrészt azért is kell a felmérés, mert a szükséges anyagokat nagytételben olcsóbban tudjuk beszerezni.


Köszönöm megértésüket és türelmüket!
                                                                                               Tisztelettel:
                                                                                                 Faa Béla
                                                                                             polgármester