A település jogszabályai a www.njt.hu oldalon megtalálhatók.

Adó

14/2015. (XI. 27.) A helyi adókról

16/2015. (XII. 18.) A helyi adókról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról


Anyakönyv, népesség

Gara Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen-, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról


Egészségügy

13/2016. (VI.18.) az egészségügyi alapellátási körzetekről


Építésügy

Gara Község Településrendezési Terve
Szabályozási terv - belterület
Szabályozási terv - külterület
Településszerkezeti terv
12/2011. (VII.18.) a helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben)
6/2017. (IV.28.) a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól


Gazdálkodás, vagyon

1/2014. (II.12.) az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

2/2014. (II.12.) a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról

21/2013. (XII.20.) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről

7/2015. (IV.24.) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

7/2013. (IV.30.) az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról (egységes szerkezetben)

3/2017. (II.23.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

5/2017. (IV.28.) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásárólHelyi zászló és címer

6/1998. (VIII. 19.) Gara község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről (egységes szerkezetben)Képviselő-testület

12/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2006. (II.17.) a közterület használatáról és a közterület használat díjáról (egységes szerkezetben)

15/2013. (XI.25.) a  közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól

7/2016. (III.18.) önkormányzati rendelet a "Gara díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről

1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelet a Garai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztivselők illetménykiegészítéséről

2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet a Garai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
Környezetvédelem

11/2007. (VII. 19.)    A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rend-jéről, a település tisztaságáról (egységes szerkezetben)

17/2009.(X.15.)    A község képe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről (egységes szerkezetben)

5/2014. (II.12.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

9/2015. (VI. 30.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

16/2016. (IX.30.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről

18/2016. (XI. 29.) A talajterhelési díjrólKözművelődés

15/2011.(IX.06.) KözművelődésrőlSzociális, gyámügyi feladatok

23/2008. (XII. 18.) A szociálisan rászorulók részére biztosított személyes gondos-kodást nyújtó ellátásokról

12/2015. (IX.30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet.

22/2011.(XII.20.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról (egységes szerkezetben)

1/2015. (II. 27.) A helyi szociális ellátásokrólÖnkormányzati rendeletek:
Letölthető Microsoft Word formátumban
Copyright © 2009 Gara község információs lapja