Copyright © 2009 Gara község információs lapja
Termőföldek hirdetményi közzététele

A hatályos formanyomtatványok elérhetők a Földhivatal oldaláról:
http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

Adó

1. Őstermelői nyilatkozat
2. Adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem
3. Kérelem közterületen lévő fás szárú növények kivágásához
4. Kérelem köztartozásról igazoláshoz - magánszemélyeknek
5. Kérelem köztartozás igazolásához - jogi személy részére
6. Bevallás az ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
7. Bevallás az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről
8. Befizetési, utalási lehetőségek, számlaszámok Gara és Bácsszentgyörgy
9. Magánszemélyek kommunális adójának bevallása
10. Gépjárműadó alóli mentesség kérelme
11. Bejelentkezés helyi iparűzési adó
12. Építményadó bevallása
13. Helyi iparűzési adó bevallása
14. Működési engedély kérelem
15. Helyi iparűzési adó az előző évről
16. Bejelentés kereskedelmi tev. kérelem
17. Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
18. Magánfőzet bejelentése
19. Nyilatkozat magánszemélyek kommunális adókedvezményéhez
20. Magánszemély bevallása Gara Község Önkormányzata adóhatóságához a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó jövedelme utáni adójáról
21. Magánszemély bevallása Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata adóhatóságához a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó jövedelme utáni adójáról
22. Kifizető bevallása Gara Község Önkormányzata adóhatóságához a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó jövedelme utáni adójáról
23. Kifizető bevallása Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata adóhatóságához a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó jövedelme utáni adójáról
24. Adatlap a termőföld bérbeadásból származó jövedelemről és levont adórólIgazgatás

1. Bejelentés méhészkedésről
2. Bejelentőlap méhek telepítéséről
3. Kijelentőlap méhészkedés megszüntetéséről
4. Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevkenység folytatásáról szóló bejelentés adataiban történt változásról
5. Bejelentés bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
6. Bejelentés működési engedély adataiban történt változásról
7. Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adataiban történ változásról
8. Bejelentés üzlet használatára jogosult személyben történt változásról
9. Bejelentés üzlet megszüntetéséről
10. Bejelentés üzlet nyitvatartásának változásáról
11. Kérelem a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltató tevékenység nyilvántartásba vételére
12. Működési engedély iránti kérelem
13. Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem
14. Telephely kiadására irányuló kérelem, bejelentés ipari tevékenység folytatásáról
15. Kérelem közterület használatához
16. Ebösszeíró adatlap


Szociális, gyámügy

1. Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához
2. Kérelem rendszeres gyermekvédelmi megállapításához és felülvizsgálatához és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
3. Rendkívüli települési támogatási kérelem
4. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelem
5. A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy települési támogatása iránti kérelem
6. A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás iránti kérelem
7. Étkeztetés és/vagy házi segítségnyújtás iránti kérelem
8. Nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
9. Karácsonyi támogatás iránti kérelem