Copyright © 2009 Gara község információs lapja
Kultúrest a Fáklya tánccsoporttal

A garai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2012. november 17-én kultúrestet szervezett a helyi művelődési házban a budapesti „Fáklya Horvát Művészegyüttes” műsorával. A „Fáklya” tánccsoport az egyik legnevesebb magyarországi horvát művészegyüttes. Művészeti vezetői Kricskovics Antal, garai születésű Erkel díjas Érdemes Művész és neje Szilcsanov Mária. Kricskovics Antal mindig nagyon ragaszkodott szülőfalujához, valamennyi televíziós és rádiós interjúban büszkén emlékezett a községre, származására. Hosszú évtizedeken keresztül rendszeresen tanította a garai tánccsoportot is új koreográfiákra, nejével nyaranta egyhetes országos hírű tánctáborokat tartott Garán. Sajnos egészségi állapota ma már ezt nem teszi lehetővé, de saját tánccsoportjában még ma is aktívan tevékenykedik.
A bunyevác nyelvű szentmisét követően a garai bunyevác klubhelyiségben Zórity Éva vezetésével találkozót szerveztünk az egykori garai táncosokkal, ahol mindenki könnyes szemekkel, meghatódva emlékezett a közös múltra.
Egész estés műsorukban a Fáklya tánccsoport és a „Tamburica” horvát gimnáziumi utánpótlás táncegyüttes sokác, Mura-menti horvát, szatmári magyar táncokat és néhány speciális koreográfiát adott elő, úgy mint a Gemmák, Paris Almája és a Garai Bunyevác Lakodalmas. A műsort követően táncház következett a garai Bácska Tamburazenekarral.
A Fáklya tánccsoportról bővebben olvashatnak a honlapjukon: http://www.faklya.eoldal.hu/
A programot a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetségének támogatásával valósítottuk meg. Ezúton is megköszönjük a Fáklya tánccsoport, a szép számú közönség részvételét, a kecskeméti és a bácskai horvát nemzetiségi önkormányzatok közreműködését. A rendezvényről 2012. december hónapban kisfilmet láthatnak az M1 "Hrvatska kronika" című nemzetiségi műsorában.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara 

A képek megtekinthetők a képcsarnok menüpontban!
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Gara

6522 Gara, Kossuth L. u. 62.
Elnök: Kubatov Márton
Elnökhelyettes: Horváth Éva
Tagok: Csernikné Vuity Emília
             Sibalin István
A Garai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által 2014. december 14-én
rendezett "Materice i oce" Anyák és apák napján készült fotók megtekinthetők a képcsarnok menüpontban.

Program:
-"Garai Bunyevác Családok fotókon"
című könyv bemutatása
-Garai általános iskolások
-Garai Ifjúsági Tánccsoport
-Bunyevác Hagyományőrző Tánccsoport
-Bácska Tamburazenekar Gara

A rendezvényt támogatta a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat
PRIREDBU PODUPIRE HRVARTSKA SAMOUPRAVA BACKO-KISKUNSKE ZUPANIJE2017. június 4-én a Garai Ifjúsági Tánccsoport fellépett a Szalántai Horvát Napon, amelyet Pünkösd alkalmából rendeztek meg a Pécs környéki bosnyák-horvátok lakta községben. A program felvonulással kezdődött, a házigazda csoport és a vendég fellépő csoportok horvát népviseleteikben végigvonultak a község utcáin. A műsorban a garaiak a Bácska Tamburazenekar kíséretében bunyevác-sokác szvitet és a muraközi koreográfiát adták elő. Fellépésünket önerőből és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEMZ-KUL-EPER-17-1513 azonosítószámú pályázati támogatásából valósítottuk meg.

2017. július 9-én a Bunyevác Hagyományőrző Tánccsoport és a Bácska Tamburazenekar aratófesztiválon szerepelt az Eszék melletti Petrijevci községben (Hercegszántó testvérközsége). A baranyai sokác falvakban jellemző a felvonulás szervezése a község utcáin, így itt is ezzel kezdődött az ünnepség. Sok házigazda finom süteménnyel, borral és pálinkával terítette meg az asztalt a háza előtt. Érdekes volt az egykori búza kaszálás bemutatása kézi eszközökkel, népviseletben. A kultúrműsorban a mi táncosaink és zenészeink is nagy sikert arattak, bunyevác hagyományainkat mutatták be egy zenekari blokk kíséretétben. Fellépésünket önerőből és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEMZ-KUL-EPER-17-1513 azonosítószámú pályázati támogatásából valósítottuk meg.

2017. október 7-én a Garai Ifjúsági Tánccsoport, a Bunyevác Hagyományőrző Tánccsoport és a Bácska Tamburazenekar önálló estet adott a Somogy megyei Barcson. A rendezvény tekeversennyel kezdődött a Dráva-menti horvát községek és a garaiak részvételével. Ezt követte a kultúrműsor, amelynek a legnagyobb részében a garaiak mutatkozhattak be. Négy koreográfiát és egy zenekari blokkot adtunk elő a Dráva-menti horvátoknak. Ők tavaly jártak nálunk a Falunap kultúrműsorában. Fellépésünket önerőből és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEMZ-KUL-EPER-17-1513 azonosítószámú pályázati támogatásából valósítottuk meg.Garai Bunyevácok falinaptár 2018.
Első alkalommal készítettünk falinaptárat a községről, a garai bunyevác kötődésű tárgyi emlékekről, a néptánc-csoportokról, zenekarról, az óvodás és iskolás horvát tanulókról, a bunyevác ünnepekről, rendezvényekről. A nagyméretű színes falinaptáron minden hónap egy-egy, adott évszakra, időszakra jellemző témát dolgoz fel fényképeken, idézettel és alul a naptár résszel. A naptár részen jelöltük mindazokat a garai bunyevác jeles napokat, amelyeket néhai Barity Etelka néni gyűjtött össze füzetecskéjében. A falinaptárat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) pályázati támogatásával valósítottuk meg (NEMZ-KUL-EPER-17-1496) 150 példányban a budapesti „Croatica” kiadó nyomdájában. Köszönjük mindazoknak, akik fényképeket küldtek hozzá. A naptárakat a „Materice” ünnepségen osztottuk ki a megjelent bunyevác családoknak.


2017. szeptember 16-án nagy folklórfesztivált szerveztünk „Bunyevác kulturális örökség határok nélkül” címmel. A határon átnyúló fesztivál kezdeményezője a 2016. évben Tavankut volt. A rendezvényen csak a bunyevác lakossággal rendelkező bácskai települések tánccsoportjai szerepelnek kizárólag bunyevác koreográfiákkal. A fesztivál célja a magyar-szerb határ két oldalán lévő bunyevácok kapcsolatának erősítése, egymás kultúrájának és hagyományainak megismerése. Magyar oldalról a következő csoportok fogadták el a meghívásunkat: a bajai „Bunjevačka zlatna grana“, a csikériai „Rokoko”, a tompai „Kolo” és a garai Bunyevác Hagyományőrző Tánccsoport. Csikériát, Tompát és Garát a Bácska Tamburazenekar kísérte. A Vajdaságból az ötletgazda Tavankut „Matija Gubec” tánccsoportja és a szabadkai „Bunyevác kolo“ tánccsoport lépett fel tánckoreográfiával. Rajtuk kívül még három szabadkai egyesület vendégszerepelt: a „Duzsijanca“ egyesület ostorcsapkodós koreográfiával, a „Bunyevác Népdalfesztivál Egyesület“ két bunyevác énekkel és a „Horvát Csitaonica“ egy prózával és egy dudás népdallal. Nagyon tartalmas és szép két órás műsort láthattunk gazdag és színes népviseletekkel. A műsort Rudics Miri és Kajtár Anikó vezették. A programot megelőzően bemutatkoztak egymásnak a csoportok, az érdeklődőknek megmutattuk a garai templomot és a bunyevác klubhelyiséget. A művelődési ház előterében Gara és Szabadka egy kis kiállítást is szervezett a kiadványaiból és népi hímzéseiből. A fellépő csoportoknak és protokollvendégeknek egyedi üvegdíszt és emlékérmet készíttettünk. A műsor után hajnalig tartó táncház következett a Bácska Tamburazenekarral. Köszönjük minden segítőnk közreműködését a rendezvény megszervezésében, a szakácsoknak a finom marhapörköltet. A rendezvényt önerőből és a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat támogatásából valósítottuk meg. A fesztivál 2018-ban Szabadkán kerül megrendezésre, ők vették át a „stafétabotot”.
2017. szeptember 23-án Kecskeméten vendégszerepeltünk a Pillangó Gyermek Tánccsoporttal, a Bunyevác Hagyományőrző Tánccsoporttal és a Bácska Tamburazenekarral. Bunyevác koreográfiákat adtunk elő. Krékity István érdekes előadást tartott a tambura és a horvát népzene történetéről és tájegységeiről. A dusnoki énekkórus ehhez kapcsolódó népdalokat énekelt. A szentmisét a mi plébánosunk, Szűcs Tibor atya celebrálta. A rendezvény fő szervezője a garai származású Berwinkl (Kubatov) Aranka volt. Mivel sajnos az utóbbi években eltávoztak az élők sorából a Kecskeméti Horvát Önkormányzat alapítói, róluk is megemlékeztek. Sibalin Sztipán, néhai elnök tiszteletére a Kecskeméti Horvát Önkormányzat emlékplakettet adott át lányának, Zorának. Vendégszereplésünk költségeit a Kecskeméti Horvát Önkormányzat finanszírozta.
2017. október 14-én a horvátországi Gyurgyenovác folklórfesztiválján vendégszerepeltünk egyedüli külföldi csoportként. A Garai Ifjúsági Tánccsoport a Bácska Tamburazenekar kíséretében két koreográfiát adott elő. A bunyevác koreográfiánál állva tapsolt a közönség, annyira lelkesek és ügyesek voltak a táncosok. Már a jövő évre meghívást kaptunk az egyik környékbeli település szüreti mulatságára.
2017. november 10-én a Garai Ifjúsági Tánccsoport és a Bácska Tamburazenekar a XV. Harkányi Horvát Esten vendégszerepelt. A sok fellépő csoport mind Dráva menti és bosnyák, sokác koreográfiákat adott elő, egyedül mi képviseltük a bunyevácokat az állóhelyekben is megtelt harkányi művelődési házban. Táncosaink ismét nagyon ügyesek voltak.
Horvát falinaptár Gara 2018.

„Garska tambura” című CD lemez kiadása
Régi vágya volt a garai Bácska Tamburazenekarnak egy saját CD lemez megjelentetése. Nemzetiségi önkormányzatunk felkarolta a kezdeményezést, önerőből és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NEMZ-KUL-EPER-17-1480) támogatásából a zenekarral közösen meg tudtuk valósítani 350 példányban a „Garska tambura” (Garai tambura) című CD kiadását. A CD 15 régi, már elfeledett garai bunyevác népdalt tartalmaz néhai Babity Jásó, a népszerű garai hegedűprímás zenekara által játszott nótákból, mint ahogy a CD mottója is megfogalmazza: „Ahogyan bunyevác elődeink énekelték”. A dalok kiválasztásában sokat segített Krékity István tanár úr, aki annak idején rendszeresen játszotta ezeket a nótákat. A hangfelvételeket és a kiadást szintén a „Croatica” kiadónál végeztük. Zenészeink december elején három teljes napot töltöttek el a pesti stúdióban a hangszer- és az ének felvételekkel. Utána el kellett készíteni a borítót és a zenekari tagokat, valamint a dalokat, dalszövegeket bemutató füzetecskét. Nem is gondoltuk, hogy mindez milyen sok időt és erőfeszítést vesz igénybe. A felvételeket a zenekar jelenlegi tagjai (Bende Erhard és Edmond, Filákovity Mladen, Marosi János) készítették Agatics Kityo (aki egyben Babity Jásónak az unokaöccse) és Barity Zorán harmonikások közreműködésével. A zenekar első alkalommal a 2018. február 3-ai garai Bunyevác Prélón mutatta be a CD-t és betekintést nyújtott a felvételek „kulisszatitkaiba” is.