Copyright © 2009 Gara község információs lapja
MÉHÉSZET BEJELENTÉSE
Feltöltve: 2016. január 19.

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.
Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
A méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával - erre alkalmas területen, mindenki szabadon gyakorolhatja.

Szükséges dokumentumok:
  • kitöltött kérelem;
  • ügyfél személyazonosítására szolgáló okiratok.

Ügyintézési határidő: azonnal
Vándoroltatás

Vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából is bejelentést kell tenni a tartási hely vonatkozásában a letelepedés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél (jegyző).
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül kell bejelenteni.
Beszállítás esetén a bejelentést a bejelentő lap ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat jegyzője - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.
A kijelentést a kijelentő lap elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Szükséges dokumentumok:
  • bejelentő lap méhtartásról
  • kijelentő lap méhtartásról

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
  • A méhészetről szóló 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet
  • A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.)  FVM rendelet

Gara, 2016. január 19.
                                                                       dr. Süke Amália sk.
                                                                                jegyző


Letölthető mellékletek:

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

A mellékletek elérhetők a Letölthető dokumentumok menüpontban is!


Pályázati felhívás
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére
Pályázati felhívás
Melléklet


BURSA HUNGARICA
Gara Község  Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban

A típusú pályázati felhívás
B típusú pályázati felhívás
KARÁCSONYI TÁMOGATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Gara Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 3-án döntött a karácsonyi támogatás bevezetéséről, melynek értelmében:
Karácsonyi támogatásban részesülhet háztartásonként
1 fő, ahol a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 171.000,-Ft-ot.

A karácsonyi támogatás 2016. november 10. napjától november 20. napjáig igényelhető, összege 20.000,-Ft.

A kérelmeket (a családban élők jövedelméről szóló igazolásokkal együtt) levélben vagy személyesen a Garai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (6522 Gara, Kossuth L. u. 62.) az alábbi formanyomtatványon lehet benyújtani:
http://www.gara.hu/documents/letolt/szoc9.doc

(Amennyiben a kérelmen feltünteti a bankszámlaszámát, a támogatást utalni fogjuk, máskülönben annak kifizetése a helyi pénztárból történik.)

További információ kérhető:
Jankó Judit szociális ügyintézőnél (tel.: 79/456-322)


                                                                               Faa Béla sk.
                                                                               polgármester


Karácsonyi élelmiszercsomag juttatása


Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő garai Szülőket, Törvényes képviselőket és Nagykorú jogosultakat, hogy Gara Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 3-án döntött karácsonyi élelmiszercsomagok juttatásáról, melynek értelmében
10.000,-Ft összegű élelmiszercsomagban részesül minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek.

A támogatás megállapítása hivatalból indul, így kérelem benyújtására NINCS szükség.

Minden érintett határozatban fog értesülni az élelmiszercsomagok kiosztásának helyéről és időpontjáról.


                                                                                    Faa Béla sk.
                                                                                    polgármester
Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
                          
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
GNOB Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.


A tájékoztató kattintás után új ablakban nyílik meg!
Tájékoztatás
a rendkívüli hideg időjárás miatt szükséges vízhasználói intézkedésekről

Binszki József plébános előadása
Együttműködés a helyben foglalkoztatásért

Az év praxisa a Kárpát-medencében
A tájékoztató kattintás után új ablakban nyílik meg!

Tisztelt Hölgyem / Uram!

A települési önkormányzat részvételével létrejött konzorcium pályázatot kíván benyújtani az EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. pályázati felhívásra. A pályázat célja a helyi közösségfejlesztés, a foglalkoztathatóság javítása, a vidék megtartóképességének erősítése, a kultúrák közötti párbeszéd javítása.

Kérjük, segítse a pályázat összeállítását az alábbi kérdések megválaszolásával! Véleménye  nagyon fontos annak érdeken, hogy olyan fejlesztések valósulhassanak meg, amelyek valóban a helyben élők igényeit szolgálják.

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim. A kitöltött kérdőíveket 2017. március 29-ig várjuk.

Segítségét nagyon köszönjük!

KITÖLTÖM A KÉRDŐÍVET

A tájékoztató kattintás után új ablakban nyílik meg!
Tájékoztatás
a locsolási mérő használatának feltételeiről

Gara Község Önkormányzat tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.
Pályázati kiírás
Pályázati adatlap


A tájékoztató .pdf-ben történő letöltéséhez kattintson a képre!

Hulladékgazdálkodási bejelentés
Értesítés eljárás megindításáról

2017. június 20-án benyújtott bejelentésre Gara Község Önkormányzata jegyzőjénél eljárás indult hulladékgazdálkodási kötelezés tárgyában.
Részletek a csatolt file-ban.
G-1319-3/2017. sz. végzés


Öt napos erdélyi útra várjuk az érdeklődők jelentkezését 2018. április 13. napjáig

Program:  (csatolt dokumentum megnyitható formában)
Erdélyi utazás programja


Ebösszeíró adatlap 2018.
Álláspályázat
Pénzügyi ügyintéző