Copyright © 2009 Gara község információs lapja
MÉHÉSZET BEJELENTÉSE
Feltöltve: 2016. január 19.

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.
Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
A méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával - erre alkalmas területen, mindenki szabadon gyakorolhatja.

Szükséges dokumentumok:
  • kitöltött kérelem;
  • ügyfél személyazonosítására szolgáló okiratok.

Ügyintézési határidő: azonnal
Vándoroltatás

Vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából is bejelentést kell tenni a tartási hely vonatkozásában a letelepedés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél (jegyző).
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül kell bejelenteni.
Beszállítás esetén a bejelentést a bejelentő lap ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat jegyzője - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.
A kijelentést a kijelentő lap elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Szükséges dokumentumok:
  • bejelentő lap méhtartásról
  • kijelentő lap méhtartásról

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
  • A méhészetről szóló 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet
  • A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.)  FVM rendelet

Gara, 2016. január 19.
                                                                       dr. Süke Amália sk.
                                                                                jegyző


Letölthető mellékletek:

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

A mellékletek elérhetők a Letölthető dokumentumok menüpontban is!


Tisztelt Hölgyem / Uram!

A települési önkormányzat részvételével létrejött konzorcium pályázatot kíván benyújtani az EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. pályázati felhívásra. A pályázat célja a helyi közösségfejlesztés, a foglalkoztathatóság javítása, a vidék megtartóképességének erősítése, a kultúrák közötti párbeszéd javítása.

Kérjük, segítse a pályázat összeállítását az alábbi kérdések megválaszolásával! Véleménye  nagyon fontos annak érdeken, hogy olyan fejlesztések valósulhassanak meg, amelyek valóban a helyben élők igényeit szolgálják.

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim. A kitöltött kérdőíveket 2017. március 29-ig várjuk.

Segítségét nagyon köszönjük!

KITÖLTÖM A KÉRDŐÍVET

A tájékoztató kattintás után új ablakban nyílik meg!
Tájékoztatás
a locsolási mérő használatának feltételeiről

Hulladékgazdálkodási bejelentés
Értesítés eljárás megindításáról

2017. június 20-án benyújtott bejelentésre Gara Község Önkormányzata jegyzőjénél eljárás indult hulladékgazdálkodási kötelezés tárgyában.
Részletek a csatolt file-ban.
G-1319-3/2017. sz. végzés

Ebösszeíró adatlap 2018.

Pályázati adatlap


Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
körlevele
a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő települések
önkormányzatainak részére a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében
Körlevél

Felhívás

Kérem a tisztelt Lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Partizán utca névváltoztatásával kapcsolatban az alábbi előterjesztés alapján javaslataikat, észrevételeiket a titkarsag@gara.hu vagy polgarmester@gara.hu e-mail címre, vagy írásban a Garai Közös Önkormányzati Hivatal (6522 Gara, Kossuth L. u. 62.) címre 2020. január 29. napjáig küldjék meg.
Névváltoztatással összefüggő anyagok
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a
„hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Üdvözlettel:
NKM Áramhálózati Kft.
2020.02.10. 08:00 - 09:30
2020.02.10. 13:00 - 14:30

időszakban az alábbi területeken:

Gara
Ady Endre utca 1-37; Bunyevác utca 1-43,2/A-120;
Dózsa György utca 1-45,2-6; Kossuth Lajos utca 1-35,2-40;
Páncsics Miklós utca 5-35,6-106; Partizán utca 3-21,2-16;
Petőfi Sándor utca 1-45,2-48;
Táncsics Mihály utca 1-23,4-24;