Copyright © 2009 Gara község információs lapja
MÉHÉSZET BEJELENTÉSE
Feltöltve: 2016. január 19.

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.
Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
A méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával - erre alkalmas területen, mindenki szabadon gyakorolhatja.

Szükséges dokumentumok:
  • kitöltött kérelem;
  • ügyfél személyazonosítására szolgáló okiratok.

Ügyintézési határidő: azonnal
Vándoroltatás

Vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából is bejelentést kell tenni a tartási hely vonatkozásában a letelepedés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél (jegyző).
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül kell bejelenteni.
Beszállítás esetén a bejelentést a bejelentő lap ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat jegyzője - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.
A kijelentést a kijelentő lap elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Szükséges dokumentumok:
  • bejelentő lap méhtartásról
  • kijelentő lap méhtartásról

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
  • A méhészetről szóló 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet
  • A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.)  FVM rendelet

Gara, 2016. január 19.
                                                                       dr. Süke Amália sk.
                                                                                jegyző


Letölthető mellékletek:

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

A mellékletek elérhetők a Letölthető dokumentumok menüpontban is!


Tisztelt Hölgyem / Uram!

A települési önkormányzat részvételével létrejött konzorcium pályázatot kíván benyújtani az EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. pályázati felhívásra. A pályázat célja a helyi közösségfejlesztés, a foglalkoztathatóság javítása, a vidék megtartóképességének erősítése, a kultúrák közötti párbeszéd javítása.

Kérjük, segítse a pályázat összeállítását az alábbi kérdések megválaszolásával! Véleménye  nagyon fontos annak érdeken, hogy olyan fejlesztések valósulhassanak meg, amelyek valóban a helyben élők igényeit szolgálják.

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim. A kitöltött kérdőíveket 2017. március 29-ig várjuk.

Segítségét nagyon köszönjük!

KITÖLTÖM A KÉRDŐÍVET

A tájékoztató kattintás után új ablakban nyílik meg!
Tájékoztatás
a locsolási mérő használatának feltételeiről

Hulladékgazdálkodási bejelentés
Értesítés eljárás megindításáról

2017. június 20-án benyújtott bejelentésre Gara Község Önkormányzata jegyzőjénél eljárás indult hulladékgazdálkodási kötelezés tárgyában.
Részletek a csatolt file-ban.
G-1319-3/2017. sz. végzés

Ebösszeíró adatlap 2018.

Pályázati adatlap


Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
körlevele
a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő települések
önkormányzatainak részére a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében
Körlevél

Felhívás

Kérem a tisztelt Lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Partizán utca névváltoztatásával kapcsolatban az alábbi előterjesztés alapján javaslataikat, észrevételeiket a titkarsag@gara.hu vagy polgarmester@gara.hu e-mail címre, vagy írásban a Garai Közös Önkormányzati Hivatal (6522 Gara, Kossuth L. u. 62.) címre 2020. január 29. napjáig küldjék meg.
Névváltoztatással összefüggő anyagok
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, az NKM Áramhálózati Kft. az ön felhasználási helyét ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, melyek időtartamában a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Amennyiben saját vagy bérelt aggregátort kíván alkalmazni szíveskedjen az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elektronikus levélben a
„hozzaferesi.iroda@nkmaramhalozat.hu” e-mail címre bejelenteni, melynek tárgya "Aggregátor használat" legyen!
Levele tartalmazza az Ön nevét, telefonos elérhetőségét, továbbá azon felhasználási hely címét és 0400-val kezdődő 10 jegyű azonosítóját, ahol aggregátorozni kíván!

Üdvözlettel:
NKM Áramhálózati Kft.
2020.02.10. 08:00 - 09:30
2020.02.10. 13:00 - 14:30

időszakban az alábbi területeken:

Gara
Ady Endre utca 1-37; Bunyevác utca 1-43,2/A-120;
Dózsa György utca 1-45,2-6; Kossuth Lajos utca 1-35,2-40;
Páncsics Miklós utca 5-35,6-106; Partizán utca 3-21,2-16;
Petőfi Sándor utca 1-45,2-48;
Táncsics Mihály utca 1-23,4-24;
FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatása
Gara község 2020. évi hulladékgyűjtési rendjéről

Letöltés


A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról adunk tájékoztatást.
Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

LetöltésA Bajavíz Kft. tájékoztatója a személyes ügyfélszolgálat szüneteltetéséről

TÁJÉKOZTATÓ
Az FBH-NP Kft. tájékoztatója a személyes ügyfélszolgálat szüneteltetéséről

TÁJÉKOZTATÓ

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatója a vészhelyzet kihirdetéséről

KÖRLEVÉL


Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye

Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatbanPolgármesteri tájékoztatás


Polgármesteri tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatosan

SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a koronavírus járvány megelőzése és minimalizálása érdekében 2020. március 16-ától (hétfőtől) minden Ügyfélszolgálati irodánkban és Ügyfélkapcsolati pontunkon határozatlan időre szünetel az ügyfélfogadás!
Kérjük ügyintézésre az elektronikus vagy telefonos elérhetőségeinket válasszák!

Elérhetőségeink:

Postacím: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz
Tel.: + 36-79/524-821
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Honlap: www.fbhnpkft.hu


ZÁRVA TARTANAK A HULLADÉKUDVAROK

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. március 17-étől (kedd) a hulladékudvarok határozatlan ideig ZÁRVA tartanak.
Ezúton hívjuk fel a figyelmet, a zárt hulladékudvarok előtt közterületen elhelyezett hulladék illegális hulladékelhelyezésnek minősül!
Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük!

Megértésüket köszönjük!

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének hirdetménye


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a  46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet alapján  a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése és az állampolgárok egészségének védelme érdekében a csomag osztások bizonytalan ideig felfüggesztésre kerülnek.

                Tisztelettel:
                                                            Dr. Tóth Mária
                                                                 igazgató


BAJAI KÓRHÁZ KÖZLEMÉNYE

Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket és hozzátartozóikat, tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, megelőzés érdekében 2020. március 19.-étől (csütörtöktől) a kórházi ambulanciákon a járóbeteg ellátás keretében beteg és orvos közvetlen kapcsolatra az alábbi esetekben kerülhet sor:

akut esetben;
onkológiai betegek ellátása
valamint a már megkezdett egészségügyi ellátás lezárása, befejezése  

Minden kórházi szakambulanciával telefonos konzultáció biztosított rendelési időben.
2020. március 19-étől a Központi laboratórium a Bőr-és nemibeteg Gondozó épületébe költözik, a vérvétel itt történik.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!  

Tisztelettel:
Dr. Tóth Gábor sk.
Főigazgató


Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságának a lakosság részére készített tájékoztató anyagai a COVID-19 járványügyi helyzettel kapcsolatban
Csomagolt file (24 db tájékoztató )


FBH-Nonprofit Kft. operatív intézkedési terve

Letöltés

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) számú Korm. határozat 1. d) pontja értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelési törvény alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

A Bajai Tankerületi Központ a gyermekfelügyelet biztosítására a mellékletben szereplő intézményeket jelöli ki.

Kisállattartással kapcsolatos információk a koronavírus járvány időszakában