Copyright © 2009 Gara község információs lapja
MÉHÉSZET BEJELENTÉSE
Feltöltve: 2016. január 19.

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.
Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
A méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával - erre alkalmas területen, mindenki szabadon gyakorolhatja.

Szükséges dokumentumok:
  • kitöltött kérelem;
  • ügyfél személyazonosítására szolgáló okiratok.

Ügyintézési határidő: azonnal
Vándoroltatás

Vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából is bejelentést kell tenni a tartási hely vonatkozásában a letelepedés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél (jegyző).
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül kell bejelenteni.
Beszállítás esetén a bejelentést a bejelentő lap ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat jegyzője - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.
A kijelentést a kijelentő lap elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Szükséges dokumentumok:
  • bejelentő lap méhtartásról
  • kijelentő lap méhtartásról

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
  • A méhészetről szóló 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet
  • A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.)  FVM rendelet

Gara, 2016. január 19.
                                                                       dr. Süke Amália sk.
                                                                                jegyző


Letölthető mellékletek:

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

A mellékletek elérhetők a Letölthető dokumentumok menüpontban is!


Tisztelt Hölgyem / Uram!

A települési önkormányzat részvételével létrejött konzorcium pályázatot kíván benyújtani az EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. pályázati felhívásra. A pályázat célja a helyi közösségfejlesztés, a foglalkoztathatóság javítása, a vidék megtartóképességének erősítése, a kultúrák közötti párbeszéd javítása.

Kérjük, segítse a pályázat összeállítását az alábbi kérdések megválaszolásával! Véleménye  nagyon fontos annak érdeken, hogy olyan fejlesztések valósulhassanak meg, amelyek valóban a helyben élők igényeit szolgálják.

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim. A kitöltött kérdőíveket 2017. március 29-ig várjuk.

Segítségét nagyon köszönjük!

KITÖLTÖM A KÉRDŐÍVET

A tájékoztató kattintás után új ablakban nyílik meg!
Tájékoztatás
a locsolási mérő használatának feltételeiről

Hulladékgazdálkodási bejelentés
Értesítés eljárás megindításáról

2017. június 20-án benyújtott bejelentésre Gara Község Önkormányzata jegyzőjénél eljárás indult hulladékgazdálkodási kötelezés tárgyában.
Részletek a csatolt file-ban.
G-1319-3/2017. sz. végzés

Ebösszeíró adatlap 2018.

Pályázati adatlap


Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
körlevele
a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő települések
önkormányzatainak részére a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében
Körlevél